Close

Klubbprogram

Klubb- och utfärdsprogrammet med fullständiga beskrivningar av våra arrangemang följer med som bilaga till tidningen Skärgårdsbåtens första och sista nummer för året samt i ett separat utskick i början av hösten. Du kan alltid ladda ner det senaste programmet från vår startsida.

Inlaga 1:2019