Close

juli 3, 2019

Klubb- och utfärdsprogram sommaren-hösten 2019

Här finns information och föreningens program för sommaren, sensommaren och hösten 2019. Nytt klubb- och utfärdsprogram kommer i månadsskiftet augusti-september, då bl.a. med närmare information om höstens klubbaftnar och andra arrangemang.                                                         Trevlig sommar!

 

Inlaga 3-2019B