Close

december 15, 2015

Yttrande Blasieholmsudden, Nobel Center

yttrande

Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten har tagit del av den nya planen för Blasieholmen men ser inte att denna ger oss skäl att ändra tidigare ståndpunkt och vi kan konstatera att vi funnit att vår hållning har mycket stort stöd hos allmänheten. Nuvarande planer för bebyggelse på Blasieholmen är oförenlig med den maritima miljön som är väl värd att slå vakt om.

Läs hela yttrandet här.

Stiftelsen skrivelse Blasieholmen151125