Close

Yttrande Blasieholmsudden, Nobel Center

yttrande

Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten har tagit del av den nya planen för Blasieholmen men ser inte att denna ger oss skäl att ändra tidigare ståndpunkt och vi kan konstatera att vi funnit att vår hållning har mycket stort stöd hos allmänheten. Nuvarande planer för bebyggelse på Blasieholmen är oförenlig med den maritima miljön som är väl […]

Läs mer

Ångbåtskalendern 2017

FullSizeRender

   Nu finns Ångbåtskalendern Stockholmsbåtar 2017 på vår expedition. För info om kalenderns bilder, se sista sidan i höstprogrammet. Pris för ångbåtskalendern Stockholmsbåtar 2017 avhämtad på expeditionen samt vid föreningsevenemang 80 kr, pris sänd per post 100 kr. Tre kalendrar 200 kr, per post 220 kr. Fem kalendrar 300 kr, per post 340 kr.

Läs mer