Close

Ångbåten 200 år

Ångbåtsjubileum-200år-1I år är det 200 år sedan de första turerna med ångbåt enligt tidtabell genomfördes i Sverige.
I augusti 1818 inleddes trafiken mellan Stockholm och Drottningholm. Detta 200-årsjubileum firas genom en stor ångbåtskortege till Drottningholm söndagen den 26 augusti.

Genom ångtekniken fanns för första gången i människans historia en kraftkälla som fungerade oberoende av vind eller strömmande vatten, för industri och transporter. Utvecklingen av ångtekniken tog sin början under 1700-talet och i Sverige inleddes reguljärtrafik med ångbåt sommaren 1818. Under 200 år har ångbåten gått från att vara en teknisk revolution till att bli ett transportmedel för last och passagerare inom Sverige samt till och från utlandet, en avgörande förutsättning för den svenska industrins utveckling. Numera är det en uppskattad sinnebild för vår varmaste och ljusaste årstid; utflykter under sommaren. Ångbåten minner också, nu och i framtiden om en spännande teknik som är en del av vårt kulturarv.

Tack vare den brittiske ingenjören Samuel Owen sattes den 2 augusti 1818 den första hjulångaren i trafik Riddarholmen-Drottningholm. Owen kallade fartyget helt enkelt ”mitt ångmaskinsfartyg”, senare fick ångbåten namnet ”Amphitrite”. Utvecklingen tog fart och redan under 1820-talet fanns det ångbåtstrafik mellan Stockholm och nästan alla mälarstäder och genom den nya Södertälje kanal till städer längs kusten söderut.

För att uppmärksamma 200-årsminnet av ångbåten i Sverige kommer Stockholms ångbåtsflotta söndagen den 26 augusti 2018 att gå i kortege från Riddarholmen till Drottningholm och tillbaka. samma färdväg som de första ångbåtsturerna i augusti 1818. Dagen inleds med festligheter, musik, högtidstal och presentationer av de medverkande föreningarna, från kl. 11.00 på Riddarholmen, den äldsta och länge enda ångbåtskajen i Stockholm.
Kortegen går till Drottningholm och kommer att ledas av Sjöhistoriska museets stora ångisbrytare Sankt Erik, övriga ångfartyg (varav flera med restauration ombord) som du kan medfölja genom att köpa biljett via länken här på sidan. Biljetterna börjar att säljas under mars månad.

FAKTA
Söndagen 26 augusti 2018
11.00    Ångbåtarna samlas vid Riddarholmen, festligheter på kajen
12.00    Avgång mot Drottningholm
ca 13.30    Vänder fartygen utanför Drottningholms slott
16.00    Åter vid Riddarholmen

Biljettpris (endast för resan, mat och dryck betalas ombord):
Vuxna:     295 kr
Barn 6-12 år:    145 kr
Biljetterna säljs här

Deltagande fartyg i kortegen den 26 augusti 2018 är bland annat ångisbrytaren Sankt Erik, ångfartygen Mariefred, Blidösund, Ejdern, Storskär, Drottningholm, Motala Express, ångfärjan Djurgården 3, ångsluparna Tärnan, Frithiof, Gerda och Hjerter Kung, ångbogserbåtarna Rex och Örnen med flera ångbåtar. Flertalet av passagerarångbåtarna har kaféservering, några av dem också matsal. Boka plats vid en sittning i matsalen under jubileumskortegen.
Till nedanstående fartyg går det att köpa biljetter till jubileumskortegen:

Blidösund        Matsal & Kafé, bordsbokning tel. 08-24 30 90 hemsida
Mariefred        Matsal & Kafé, bordsbokning tel. 08-669 88 50 hemsida
Storskär        Matsal & Kafé, bordsbokning www.skgb.se
Drottningholm    Matsal & Kafé, bordsbokning 08-12 00 40 00
Motala Express    Matsal & Kafé
Djurgården 3        Kafé
Tärnan            Kafé
Frithiof        Kafé

 

Från den 6 augusti går det också att köpa biljetter på Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition, Nybrogatan 76, öppet måndag-onsdag 11.00-17.00. Biljetter säljs till Mariefred, Blidösund, Ejdern, Storskär, Drottningholm, Motala Express, Djurgården 3, Tärnan och Frithiof. Vi kan också skicka biljetterna per post mot en kostnad 20:– utöver biljettpriset. Inbetalning till Plusgiro 55 50 01-7 eller Bankgiro 5111-0476  skall vara föreningen tillhanda senast den 20 augusti, om
biljetter skall skickas per post. Ange antal biljetter och önskat fartyg. Telefonnummer till expeditionen 08-662 89 02.

 

 

Hjärtligt välkommen att delta i det festliga firandet på Riddarholmens
kaj samt åka med någon av passagerarbåtarna i kortegen, en minnesvärd sensommarutfärd i slutet av augusti.

Broschyr ångbåtsutställning 2018-4